„Len informovaný pacient je na správnej ceste k liečbe a záchrane svojho života.“

Spolu od roku 1993

!!!POZOR!!! Nezabudnite na poukázanie 2% dane z príjmu za rok 2023. Ďakujeme VÁM, ak i tento rok pomôžete našej asociácii. Viac informácií >>>TU<<<.

Asociácia

Nezávislá organizácia, združuje osoby s ochorením Marfanov syndróm, príbuzných, lekárov a iných. Poskytuje informácie a pomoc s cieľm zlepšiť zdravotnú starostlivosť a predchádzať vážnym zdravotným komplikáciám alebo predčasnej smrti. Asociácia Marfanovho syndrómu pôsobí ako občianske združenie na území Slovenska....viac >>>

Marfanov Syndróm

Dedičné ochorenie spojivového tkaniva zapríčinené zmenou (mutáciou) génu, ktorý kontroluje tvorbu bielkoviny fibrilín.  Postihnuté sú mnohé orgány... viac >>> :

Brožúra

Pozrite si úvodné strany brožúrky aj s kompletným obsahom...viac

Informačné letáky

„Hlavný leták asociácie“ 

„Diagnostika pre pacientov, verejnosť“

„Diagnostika pre lekárov, posúdenie MFS podla znakov a Gentských kritérií“


   NOVINKY   

 • FEBRUÁR - mesiac povedomia o Marfan Syndróme >>> (február 2024)
 • AOPP: 6. celoslovenská pacientska konferencia >>> (november 2023)
 • Výročné stretnutie asociácie + Valné zhromaždenie >>> (marec 2023)
 • SAZCH - Rare Disease Day 2023  >>> (február 2023)
 • 30 rokov SPOLU - Výročné stretnutie asociácie >>> (január 2023)
 • Videokampaň AJ MY SME TU >>> (december 2022)
 • Stretnutie asociácií 2022
  Marfan Europe Network Stretnutie asociácií 2022
 • Nový infoleták
 • Nákup bezkontaktných teplomerov realizovaný z finančného príspevku 1000,- Euro z Nadácie SPP.
  Prekvapenie pre členov AMS Nákup bezkontaktných teplomerov realizovaný z finančného príspevku 1000,- Euro z Nadácie SPP.

AMS: Špeciálna kardiologická ambulancia pre pacientov s Marfan sy vo VÚSCH a.s. Košice >>> (september 2020)

AMS: Dôležité!!! Prvá operácia na Slovensku ExoVasc PEARS >>> (júl 2020)

AMS: Poradňa pre choroby aorty - SÚSCCH, Banská Bystrica >>> (október 2020)

AMS: doc. MUDr. Michal Ondrejčák († 75) >>> (júl 2020)
Odporúčame

VIDEO: Čo je to Marfanov syndróm“ od Mgr. Hanky Svozilovej, CEITEC, Brno >>>

VIDEO: "Kvalita života pacienta s Marfanovým syndromem"Pozrite si video, ktoré je výstupom diplomovej práce. Jej autorom je Kateřina Martinková z ČR. >>>


SLOVNÍK odborných medicínskych výrazov a pojmov týkajúcich sa ochorenia Marfanov syndróm.


Asociácia má aj aktívny facebook, ktorý prináša aktuálne novinky o činnosti asociácie a poskytuje možnosť diskusie, otázok a odpovedí od samotných pacientov a členov >>>.

„Neváhajte a pridajte sa k nám.“


Na Slovensku predpokladáme 1.000 - 1.500 ľudí s Marfanovým syndrómom. Z nich len 10 % je evidovaných v našej asociácii, ostatných 90 % je možno v riziku ohrozenia života, pretože o svojom ochorení nevedia a nie sú sledovaní. Ak poznáte osobu, ktorá má nápadne chudú, vysokú postavu a nepomerne dlhé končatiny a prsty, prípadne aj preliačený hrudník a nosí okuliare, môže mať vážne kardiologické problémy súvisiace s diagnózou Marfanov syndróm. Informujte ju o našej asociácii a web stránke. Môže potrebovať našu pomoc.


Partneri, sponzori, lekári


Bankový ústav: VÚB Bratislava, IBAN: SK2602000000003610348112
názov účtu: Asociácia Marfanovho syndrómu

Pri platbách zo zahraničia:
adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovakia
názov účtu: Asociácia Marfanovho syndrómu, Bratislava, Slovakia
SWIFT: SUBASKBX  IBAN: SK2602000000003610348112