Sponzori

WebSupport

freeweb-sk-1png

https://www.websupport.sk/


Nadácia SPP

nadacia SPPjpg

https://www.nadaciaspp.sk/


Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

http://www.sepsas.sk/seps/


Zamestnanecký program spoločnosti Siemens


ČSOB Nadácia

csob-logojpg

www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia/kontakt
Odborní a mediálni partneri

Asociácia na ochranu pacientov SR - AOPP

http://www.aopp.sk/


INAMED s.r.o.
inamed smallPNG

www.inamed.sk


Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisar logopng

http://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/


Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

sazch obrjpg
www.sazch.sk


Slovenský pacient

občianske združenie
Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava

www.slovenskypacient.sk


MedMedia, s.r.o.

Astrová 56, 821 01 Bratislava

www.medmedia.sk


Slovenská humanitná rada

www.shr.sk


Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov (AOZPO)

www.aozpooz.sk/


Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP SR)

www.nrozp.sk


Bedeker zdravia

Bedeker zdravia

www.bedekerzdravia.sk


Zdravie.sk

Zdraviesk

www.zdravie.sk


Lekári

MUDr. Katarína Dulková, PhD.

Kardiologická ambulancia

Ďumbierska 32, 83101 Bratislava


MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.

I. Kardiologická klinika a Oddelenie funkčnej diagnostiky, VÚSCH, a.s.

Ondavská č.8, 04011 Košice

Telefón: 055/7891486, 055/7891480


MUDr. Vladimír Svitek, PhD.
Kardiochirurgické oddelenie, Poradňa pre ochorenia aorty
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica


Doc. MUDr. Katarína Kanáliková , CSc.

Kardiologická ambulancia 4
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37


Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
Oddelenie funkčného vyšetrovania, Detské kardiocentrum, NUSCH
Limbová 1, 833 40 Bratislava (Oddelenie funkčného vyšetrovania a sekretariát sa nachádzajú na 1. poschodí v nemocničnej časti Detskej fakultnej nemocnice)


MUDr. Bohuslav Hlôška
RETINA, Očné diagnostické a terepeutické centrum
Kováčska 53, 040 01 Košice


MUDr. Boris Hruškovič
Imunologická a alergologická ambulancia
Poliklinika Tehelná 26, 831 03 Bratislava


MUDr. Zuzana Mažeriková
Ambulancia lekárskej genetiky
Alpha medical, s. r. o.
066 01 Humenné
Doc. MUDr. Michal Ondrejčák , CSc., MPH. 
(  1993 - 2020)

Oddelenie klinickej genetiky
NOVAPHARM , s.r.o.
Železničná nemocnica a poliklinika (ŽNaP),
Šancová 110, 831 04 Bratislava