Podporte nás

-      sponzorskými finančnými príspevkami

-        poukázaním 2% z daní

My pomôžeme pacientom s Marfanovým syndrómom.

-       č. účtu: IBAN: SK26 0200 000000 3610348112

-       VÚB Bratislava

-       názov účtu: Asociácia Marfanovho syndrómuAsociácia Marfanovho syndrómu je registrovaná ako prijímateľ 2% dane. Možnosť overenia je na stránke www.rozhodni.sk.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu občianskeho združenia Asociácia Marfanovho syndrómu

Poukázať 2% (3% v prípade dobrovoľníkov) je možné len do konca marca, resp. apríla v každom roku. Postup a potrebné tlačivá nájdete nižšie. Líšia sa podľa toho či ste zamestnancom, alebo podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, alebo právnická osoba

Údaje pre poukázanie 2 percent:

Názov: Asociácia Marfanovho syndrómu
Forma: Občianske združenie
IČO: 30812607
SID: údaj sa nevyplňuje
Ulica: Dobrovičova 126/7
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 02
Okres: Bratislava I
Štát: Slovenská republika


Zamestnanci

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vaše a naše identifikačné údaje ako aj vypočítanú sumu, ktorú chcete poukázať napíšte do Vyhlásenia (VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) - najprv vytlačiť.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! (vzory tlačív sú k stiahnutiu v ľavom stĺpci tejto stránky.)
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 9. Poznámky 

  POZOR!!!  Od 01. 01. 2018 je možné tlačivá na poukázanie 2% (3%) z dane podať výlučne na predpísaných (štrukturovaných) tlačivách Finančnou správou. V opačnom prípade budú podania neplatné. Sú to: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

  - Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
  - Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  - Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  - IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Tlačivá na stiahnutie:
 Tlačivo za rok 2023 - vľavo hore musí byť v hlavičke dokumentu V2Pv21_1

Na začiatok stránky


Fyzické osoby/Samostatne zárobkovočinné osoby

 1. Vypočítajte si: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania napísať, sú uvedené vedľa, alebo môžete stiahnuť v súbore.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. To je všetko. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol poukázanú sumu v prospech našej asociácie
 7. Poznámky

- Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Kolónku na SID nechajte prázdnu.

Na stiahnutie Daňové priznanie >>>TU<<<

Na začiatok stránky


Právnické osoby

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane (zmenené v r. 2016) - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania napísať, sú uvedené vedľa, alebo môžete stiahnuť v súbore.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol poukázanú sumu v prospech našej asociácie 
 6. Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Na stiahnutie: Daňové priznanie  >>>TU<<<

Na začiatok stránky