Marfanov Syndróm - Posudzovanie zdravotného stavu

AUTORI: MUDr. Milica Suchánková, CSc., a MUDr. Jolana Zlatošová

Lekárske Listy odborná príloha Zdravotníckych novín, č. 37,  HN (17.10.2013)

Zdravotnícke noviny Dr. Zlatošová 2013.pdf