Čo je Marfanov syndróm?

Marfanov syndróm (MFS; OMIM 154700) je dedičné ochorenie spojivového tkaniva, ktoré postihuje mnohé orgány, vrátane kostry, srdca, ciev, očí a pľúc . Ochorenie postihuje mužov a ženy každej rasy alebo etnickej skupiny. Jeden postihnutý sa vyskytuje približne z 3000 - 5000 ľudí. Ochorenie prvýkrát popísal francúzsky pediater Antoine Marfan v roku 1896.

Aké sú príčiny Marfanovho syndrómu?

Ochorenie je spôsobené dedičnou zmenou (mutáciou) génu FBN1 (OMIM 134797), ktorý sa nachádza na chromozóme č. 15. Gén FBN1 obsahuje inštrukcie pre syntézu veľkej bielkoviny zvanej fibrilin-1. Táto bielkovina je transportovaná z bunky do medzibunkového priestoru (extracelulárna matrix), čo je zložitá sieť bielkovín a ďalších molekúl. Extracelulárna matrix je rozhodujúca pre štruktúrnu celistvosť a fungovanie spojivového tkaniva. Fibrilin-1 sa viaže s inými molekulami fibrilinu a ďalšími bielkovinami a vytvára vlákna tzv. mikrofibrily (pozri vlákna v mikroskope). Tieto sú súčasťou elastických vlákien, ktoré umožňujú koži, väzom a cievam sa rozťahovať. Nachádzajú sa tiež v závesnom aparáte očnej šošovky, v nervoch a svaloch. V posledných rokoch sa zistila úloha mikrofibríl aj ako zásobárne viacerých rastových faktorov, a tak ovplyvňujú aktiváciu rôznych signálnych dráh. Pripájaním a odpájaním rôznych typov molekúl, ako sú napr. transformujúci rastový faktor beta (TGFβ), sa mikrofibrily podieľajú na vývoji orgánov. Mutácia FBN1 spôsobí, že defektný fibrilín mení mechanické vlastnosti spojivového tkaniva a ovplyvňuje biochemické procesy, ktoré vedú k patologickým prejavom v rôznych orgánových systémoch. Podrobnejšie informácie o géne FBN1, mutáciách a testoch DNA nájdete kliknutím tu.

- približne 75% pacientov zdedí ochorenie od rodiča, ktorý je tiež postihnutý
- v 25% prípadov ide o novú mutáciu
, t.j. postihnuté dieťa sa narodí dvom zdravým rodičom - poškodený gén sa vyskytne v pohlavnej bunke (vajíčku alebo spermii)

Dedičnosť Marfanovho syndrómu

Marfanov syndróm sa dedí ako tzv. autozomálne dominantné ochorenie . To znamená, že gén, ktorý zapríčiňuje Marfanov syndróm je umiestnený na chromozóme č.15, ktorý nepodmieňuje pohlavie (tzv. autozóm). Chromozómy sa vyskytujú po dvoch a teda aj autozomálne gény sa nachádzajú vo dvojiciach (dve alely). Osoby s Marfanovým syndrómom, majú v dvojici alel pre tvorbu fibrilínu jednu alelu normálnu (zdravú) a druhú mutovanú ("chorú"). Mutovaná alela je dominantná a prevláda nad normálnou alelou. Pri dozrievaní pohlavných buniek sa dvojica chromozómov rozdelí do dvoch samostatných pohlavných buniek. Z dvojice alel tak "odchádza" do pohlavnej bunky iba jedna. Pravdepodobnosť, že "príde" poškodený gén/alela je 1:1, teda 50%. Takže človek postihnutý Marfanovým syndrómom má pravdepodobnosť 50%, že každé jeho dieťa zdedí ochorenie, bez ohľadu na pohlavie. Hoci každý pacient s MFS má poškodený rovnaký gén, nie každý bude mať rovnaké príznaky a závažnosť ochorenia. To sa označuje ako "variabilná expresia".