Koronavírus - COVID-19

Tu nájdete informácie súvisiace s Koronavírusom a Marfanovým Syndrómom, rady, opatrenia a odkazy na články, ktoré vám môžu pomôcť. Informácie budú pravidelne dopĺňané a aktualizované. Venujte zvýšenú pozornosť týmto informáciám a dôkladne si ich prečítajte. 


04. 04. 2020

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Na >>>STRÁNKE<<< Ministerstva Zdravotníctva SR pribúdajú metodické usmernenia odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch. Tie sa môžu meniť a zároveň pribúdať nové. Je to potrebné preto, aby sme mali informácie aj my pacienti ako máme postupovať v rámci našej liečby. 


Pravidelne vás informujeme aj o aktivitách AOPP počas tejto mimoriadnej situácie. Ďalšie zaujímavé články:


30. 03. 2020

Lekári upozorňujú na špekulácie o liečbe krvného tlaku na COVID-19

>>>ČLÁNOK<<< Lekárske spoločnosti upozorňujú, že informácie objavujúce sa na internete o potenciálnom vplyve liekov používaných na liečbu krvného tlaku a iných kardiovaskulárnych ochorení, na priebeh ochorenia COVID-19 sú špekulácie bez klinických a vedeckých dôkazov. Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiológiu Robert Hatala hovori: "Vysadenie týchto liekov v aktuálnej pandemickej situácii považujeme v súlade so všetkými medzinárodnými odbornými spoločnosťami za nesprávne pre reálnu hrozbu destabilizácie klinického stavu pacientov vrátane zvýšeného rizika závažných kardiovaskulárnych príhod".

Preto dôrazne odporúčame, aby ľudia, ktorí berú takéto lieky pravidelne, ich užívali bez prerušenia.


21. 03. 2020

AOPP - Vždy relevantné informácie.

aopp smallPNG

Poslaním >>>AOPP<<< - Asociácia na ochranu práv a pacientov je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej. Práve vďaka AOPP sme aktuálne pravidelne informovaní o možnostiach a riešeniach v tejto náročnej situácii s koronavírusom. Dostávame relevatné infomácie, na ktoré sa môžeme spoľahnúť.

Z oblasti poradenstva a diania - sociálna poisťovňa, zdravotníctvo, je táto stránka stále aktualizovaná - https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom

Ďalšie zaujímavé články: 


21. 03. 2020

Pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.

>>>STRÁNKA<<< Link na stránku Únia miest Slovenska, ktorá v súvislosti s najnovšími opatreniami a nariadeniami, určenými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, ponúka na tomto odkaze súhrnný prehľad aktuálnych služieb a dôležitých informácií pre osamelo žijúcich seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktoré pre nich zabezpečujú jednotlivé mestá. Situácia sa môže meniť a iste budú pribúdať ďalšie mestá, dobrovoľníci a aktivity.  Odporúčame túto stránku sledovať.


19. 03. 2020

Krčméry: Koronavírus zvládneme. Už v máji sa vrátime k bežnému životu.

>>>VIDEO<<< Rozhovor s pánom profesor tropickej medicíny Vladimírom Krčméry a jeho pohľad na to, kedy by sa dal vírus Covid 19 zvládnuť a kedy sa vrátime k bežnému životu. Nájdite si čas a vypočujete si pána profesora a urobte si vlastný názor na vzniknutú situáciu. Má bohaté skúsenosti z ktorých vychádza a ktoré uplatňuje aj u nás a ako prvý hovoril o možnej liečbe koronavírusu. Spochybňuje predpovede inštitútu, že do sto dní skončí v nemocniciach 24-tisíc ľudí s koronavírusom a tritisíc bude potrebovať intenzívnu starostlivosť. Tvrdí, že analytici by si mali vypočuť aj názor epidemiológov, ktorí podobné vlny nákazy už zažili v praxi.


19. 03. 2020

Ministerstvo Zdravotníctva - Spolu to zvládneme.

Ministerstvo Zdravotníctva SR  dáva do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/Prosíme o šírenie týchto informácii. Spolu to zvládneme.

Po kliknutí na obrázky sa vám otvoria stránky plným obsahom.


18. 03. 2020

Respirátory, rúška, a či s filtrom...

>>>ČLÁNOK, ESHOP<<< - Informácie, ktoré rúška a respirátory sú vhodné v dnešnej situácii. Na uvedenej stránke sú žiaľ vypredané, ale snáď sa situácia zmení.

Ak máte spoľahlivý zdroj, kde sa dajú rúška kúpiť, pošlite nám ho.


16. 03. 2020

Koronavírus - COVID-19 a Marfanov Syndróm.

Dôležité informácie v súvislosti s KORONAVÍRUSOM - COVID-19.

Americká nadácia Marfanovho syndrómu v spolupráci s ich profesionálnym poradným výborom monitoruje správy týkajúce sa COVID-19 a poskytuje aktuálne informácie pre komunity Marfanovho syndrómu, VEDS a LDS a pre ľudí s inými genetickými ochoreniami aorty. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vydalo nové pokyny pre ľudí, ktorým hrozí vážne ochorenie koronavírusom (10. marca 2020, aktualizované 16.3.2020). Odborná poradná rada ďalej stanovila, kto v našej populácii môže byť skutočne citlivejší, pretože nie všetci ľudia s Marfanom, VEDS a LDS sú kvôli individuálnej variabilite vystavení rovnakému riziku.

Kto je vo vyššom riziku pri COVID-19? 

Osoby s nedávnymi chronickými disekciami by sa mali považovať za vysoko rizikové kategórie. Riziková skupina marfanov a príbuzných ochorení zahŕňa ďalej jednotlivcov, ak majú ešte niektorú z ďalších chronických diagnóz: reštrikčné ochorenie pľúc, emfyzém, ťažká astma (vyžaduje si chronické lieky alebo hospitalizáciu), chronická obštrukčná choroba pľúc, respiračná nedostatočnosť, opakujúce sa pneumotoraxy. Významná regurgitácia chlopne (ak spôsobuje príznaky alebo vyžaduje lieky), zlyhanie srdca, srdcova (komorová) dysfunkcia (spôsobujúca príznaky alebo vyžadujúca časté monitorovanie alebo lieky),vysoký tlak. Zápalové ochorenie čriev vyžadujúce užívanie imunosupresív a iné choroby vyžadujúce chronické používanie steroidov alebo iných imunosupresívnych liekov.

Rizikovou skupinou sú aj deti a mladiství s mutáciou génu ACTA2, ktorá zamieňa aminokyselinu arginín v pozícii 179 v bielkovine alfa-aktín 2 pri diagnóze syndróm dysfunkcie hladkého svalstva.

Bez zvýšeného rizika sú:
- Ľudia s genetickým ochorením aorty, ktorí nemajú vyššie uvedené ochorenia a ktorých jediným kardiovaskulárnym problémom je dilatácia koreňa aorty alebo aneuryzma, sa nepovažujú za vyššie riziko ako bežná populácia. Ľudia, ktorí podstúpili operáciu srdca s otvorením hrudníka pre náhradu koreňa aorty (so zachovaním chlopne, alebo mechanickou alebo biologickou chlopňou), by mali mať podobné riziko ako bežná populácia, pokiaľ nedochádza k významnej regurgitácii chlopne, ani k významnej srdcovej dysfunkcii a od operácie uplynulo najmenej šesť mesiacov a úplne sa zotavili.
- Ľudia s chronickými, ale stabilnými disekciami (viac ako jeden rok) bez dysfunkcie orgánov (pečeň, obličky, srdce) by tiež mali mať podobné riziko ako bežná populácia.

Akékoľvek iné chronické stavy by ste mali prediskutovať so svojím lekárom primárnej starostlivosti, aby ste zistili, či by mohli zvýšiť riziká spojené s COVID-19.

RNDr. Romanovi Dušinskému, CSc. ďakujeme za aktualizácie, preklad a výber najdôležitejších informácií z videa.

Celú prezentáciu v anglickom jazku si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Sledujte alebo si prečítajte vždy aktuálne informácie z Úradu Verejného Zdravotníctva SR. Nájdete tam napríklad opatrenia, letáky, call-centrá, emaily a telefónne čísla pre verejnosť...


13. 03. 2020

Zostaň doma!

>>>ČLÁNOK<<< - ZOSTAŤ DOMA = jediná možná prevencia. Týka sa to nás všetkých, ale extrémne skupín s oslabenou imunitou.  

Haštag ‪#‎zostandoma‬ na Facebooku