Informačné materiály o Marfanovom syndróme

INFOLETÁK O MARFANOVOM SYNDRÓME

K príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb (ZCH) vypracovala Aliancia Zriedkavých Chorôb leták/INFOGRAFIKU o ochorení Marfanov sy. Sme radi, že sme mohli byť pri tom. Leták je veľmi praktický, prehľadný, jednostranný, dá sa ľahko rozmnožiť, použiť pri návšteve u lekára, v škole, na pracovisku...

Leták v .PDF formáte  


Letáky asociácie - 3 druhy

1. „Hlavný leták asociácie“ (4 stranový) - ochorenie, diagnostika, liečba, činnosť asociácie

2. „Diagnostika pre pacientov, verejnosť“

3. „Diagnostika pre lekárov, posúdenie MFS podla znakov a Gentských kritérií“


Leták „Diagnostika pre lekárov“ sme vydali v spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou.

Autormi letákov sú Dr. Roman Dušinský, Alžbeta Lukovičová, autor grafického návrhu Ing. arch. Radoslav Herda.

Letáky sme vydali vďaka finančnej podpore SEPS, a.s.

V prípade záujmu originál letáky v počte 6 ks (á 2ks alebo podľa výberu) zasielame poštou:

  • Členom asociácie (s uhradeným ročným clenským poplatkov ZDARMA.
  • Nečlenom za vopred uhradený poplatok 5,00Euro.

Žiadosti lukovicova@marfan.skčíslo účtu asociácie: IBAN: SK2602000000003610348112

 
 

Letáky v .PDF formáte   


1. LETÁK - Hlavný leták Asociácie Marfanovho syndrómu


2. LETÁK - Diagostika MFS pre pacientov


3. LETÁK - Diagnotika MFS pre lekárov