Charta práv pacienta

Informácia z Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP): 16.5.2017, o 14:05h, na rádiu Regina, relácia Vademecum - bola diskusia venovaná právam pacientov.

Diskusie sa zúčastnila prezidentka AOPP pani PhDr. Mária Lévyová a viceprezident AOPP pán PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH. 

Dozviete sa veľmi potrebné informácie  o tom,  ako napr.:
- pacient má byť vzdelaný a organizovaný
- právo na doprovod druhej osoby
- pravo na konzultáciu u ineho lekára

Celý rozhovor si vypočujte >>>TU<<<

Pacienti musia poznať svoje práva

Práva pacienta zostávajú na Slovensku stále skôr v teoretickej rovine, v praxi sa vždy nedodržiavajú. Pacienti sa často stretávajú s porušovaním práva na  informácie, ale aj na sprevádzanie dieťaťa počas hospitalizácie. Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) chce pri príležitosti dnešného Európskeho dňa práv pacientov hovoriť o lepšej vymožiteľnosti práv pacientom aj počas stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

S porušovaním práv pacientov sa AOPP stretáva najmä v rámci poradenských aktivít, ktoré ako strešná pacientska organizácia zastrešuje. „Na týchto ťažkých prípadoch vidíme, že slovenský pacient v skutočnosti nevie, aké má práva. A ak nie je medicínsky vzdelaný, a právnik zároveň, sám má len veľmi obmedzené možnosti, ako si ich vymôcť,“ upozorňuje na pretrvávajúci nedobrý stav v tejto oblasti prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Charta práv pacienta bola pritom prijatá vládou SR v roku 2001, jej celé znenie je aj na stránke AOPP. Ide o 10 článkov, ktoré detailne rozoberajú jednotlivé práva pacienta, ako aj možnosť podávania sťažností či náhradu škody. V prípade práv ide okrem iného najmä o právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia, ale aj na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, neoprávnené vyberanie poplatkov.

Omnoho častejšie je však v praxi problém s porušovaním práva na zrozumiteľné informovanie o zdravotnom stave, či liečebnom postupe. „Extrémne prípady porušenia práv pacienta, o ktorých sme počuli, boli, keď mu zamietli, aby ho v posledných chvíľach sprevádzala osoba podľa jeho želania,“ približuje skúsenosti s porušovaním práv M. Lévyová.

Obdobná, nie úplne priaznivá situácia, je aj v prípade Charty práv hospitalizovaných detí. Tu vidí AOPP problém najmä v možnosti blízkych byť s dieťaťom počas hospitalizácie. Každé dieťa podľa M. Lévyovej potrebuje pocit bezpečia. Aj podľa odborníkov je prítomnosť rodiča počas hospitalizácie dieťaťa dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. „Preto vyzývame zodpovedných, aby vytvorili podmienky pre jeho dodržiavanie. Nielen čo sa týka dovybavenia nemocníc, ale aj v rámci legislatívy,“ upozorňuje M. Lévyová.

Charta práv pacienta však hovorí o tom, že pre hospitalizáciu detí nad 6 rokov aj za sprievodu rodičov je potrebné nielen odporúčanie ošetrujúceho lekára, ale aj revízneho. „Je potrebné zmeniť toto ustanovenie charty. Dieťa potrebuje v nemocnici blízkeho človeka, či má štyri alebo desať rokov,“ dodáva M. Lévyová. Aj o tejto téme bude prezídium AOPP diskutovať v stredu 19. apríla počas stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov.

AOPP sa ochrane práv pacientov venuje od roku 2001. Okrem legislatívnych aktivít smerujúcich k lepšej vymožiteľnosti práv, zastupuje záujmy pacientov na pôde ministerstva zdravotníctva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, na pôde zdravotných poisťovní, spolupracuje s organizáciami v zdravotníctve. Poskytuje pacientom aj priamo poradenstvo, organizuje vzdelávacie aktivity, vytvára a podporuje projekty, smerujúce k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby.