Brožúrka „Deti s Marfanovým syndrómom v škôlke a škole“


„Prečo vznikla?“

Odpoveď A. Lukovičová: Hlavne rodičia majú často problém, ako oznámiť pedagógom, že ich dieťa má isté zdravotné problémy a potrebuje v niektorých situáciách iný režim a prístup. Nie každý dokáže správne vysvetliť ochorenie, symptómy a opatrenia s tým súvisiace. Rodič odovzdá brožúrku a pedagóg má potrebné informácie týkajúce sa každej školskej aktivity. Je to veľký pomocník pre obe strany.
ĎAKUJEM všetkým, ktorí spolupracovali na vzniku brožúrky, hlavne Ing. Kataríne Kavickej a Ing. Marekovi Likerovi

Asociácia Marfanovho Syndrómu vydala brožúrku:

„Deti s Marfanovým syndrómom v škôlke a škole“

Autorom je prezidentka asociácie Alžbeta Lukovičová v spolupráci s viacerými členmi asociácie.Brožúrka obsahuje rady a potrebné informácie pre rodičov i pedagógov. Rozsah 31 strán.
Záujemcom brožúrku môžeme zaslať poštou:
- Členom-rodičom detí asociácie ZDARMA (s uhradenými ročnými členskými poplatkami).
- Záujemcom, nečlenom za vopred uhradený poplatok 5,00 € (plus poštovné).

Žiadosti: marfan.sk@mail.t-com.sk,
číslo účtu asociácie: IBAN: SK2602000000003610348112

Poštovné SR:

Poštovné ČR:

1 ks 

1,20 €            

1 ks 

1,80 €            

2 ks  

1,50

2 ks       

3,50


Pozrite si úvodné strany brožúrky aj s kompletným obsahom.