Interné dokumenty asociácie

Stanovy Asociácie Marfanovho Syndrómu, 20. 05. 1993, Bratislava

GDPR (General Data Protection Regulation), 25. 5. 2018, Bratislava


Program stretnutia Výkonného výboru AMS, 17. 8. 2019, Bratislava

Rozdelenie pracovno-organizačných skupín AMS, 17. 8. 2019, Bratislava