Prečo sa stať členom?

Byť členom pacientskej organizácie = nebyť v izolácii

 • Chorý pacient sa často cíti osamelý. Osamelosť = depresia
 • Depresívny pacient = nezáujem o liečbu, nevníma krásy života, ľahostajný a osamelý
 • Osamelosť sa v kolektíve členov/pacientov s podobnými problémami vytráca
 • Pacient zistí, že je veľa osôb s podobnými problémami, ktorí vedia problémy riešiť, môžu pomôcť, podajú pomocnú ruku    
 • Pacient zistí, že aj s ochorením sa dá plnohodnotne žiť
 • Pacient získa oporu, pochopenie, nové vzťahy a priateľstvá tých, ktorí ho chápu, lebo majú  podobné problémy. 
  Pacientská organizácia poskytuje priestor - „Vzájomne si podať pomocnú ruku“
 • Porozprávať sa s niekym o svojom probléme je ľudskou vlastnosťou a potrebou. 

„PODELENIE SA SO SVOJOU BOLESŤOU - JE POLOVIČNOU BOLESŤOU“

 

Výhody členstva

SOCIÁLNE


 • potláčanie izolácie (odstránenie pocitu mimo spoločnosti, šanca rozprávať sa o spoločných problémoch,
 • výmena skúseností (získavanie informácií o liečbe,  nových možnostiach, individuálne skúsenosti s liečbou iných členov...)‏
 • sociálno – právne poradenstvo (info o legislatíve, nárokoch...)‏
 • stretnutia – účasť rodiny, partnerov, priateľov  - posilnenie rodinných väzieb a vzájomných vzťahov
 • pomoc pri začlenení sa do pracovného procesu, do bežného spoločenského života
 • člen má možnosť pomôcť organizácii a ostatným
 • rozvoj vlastnej    osobnosti,   pocit potreby pre druhých
 • pochopenie a akceptovanie choroby

MATERIÁLNE


člen získava informácie o:

 • špeciálnych programoch,  rôznych edukačných  aktivitách, kurzoch, školeniach, 
 • ozdravných pobytoch
 • pomoci pri získaní príspevku na kompenzáciu zdravotných pomôcok a iných výhod...
 • možnej účasti v liečebných pobytoch,
 • možných zľavách
 • možnostiach pri zaradení do invalidity
 • voľných pracovných miestach
 • pomoci pri zaradení do kategórie ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP)

ZDRAVOTNÉ


 • Informácie o najnovších možnostiach liečby 
 • kontakty na odborných lekárov
 • získanie možnosti liečiť sa u špecialistov
 • získanie nových, zdraviu prospešných návykov
 • správne dodržanie liečby = úspešný výsledok
 • podpora pri chorobe a beznádeji
 • pomoc pri odstránení depresie, apatie
 • chuť liečiť sa !


Informácie o tom, ako sa stať členom asociácie Marfanovho syndrómu, nájdete >>>TU<<<.