Ako sa stať členom Asociácie?

Asociácia Marfanovho syndrómu je občianske združenie, členom sa môžu stať pacienti s Marfanovým syndrómom, ich rodičia, príbuzní, lekári, vedci, odborníci a ďalší ľudia, ktorým nie je osud ľudí s týmto ochorením ľahostajný.

Výhody členstva a prečo sa stať členom, nájdete >>>TU<<<.

Registrácia:

Členstvo vzniká zaslaním vyplnenej prihlášky a zaplatením členského poplatku podľa pokynov uvedených v prihláške.

Na vyplnenie si prosím stiahnite prihlášku vo formáte .doc 

Členské poplatky

Ročný členský poplatok  15,-EUR / jedna dospelá osoba, pacient, dobrovoľný člen

Ročný členský poplatok  20,-Euro / pre dve osoby-pacientov v rodine (rodič a dieťa do 18 rokov)  

Vyššie čiastky sú dobrovoľné :-).

Bankový ústav: VÚB, Bratislava, č. účtu / IBAN: SK 26 0200 0000 0036 1034 8112   

Názov účtu: Asociácia Marfanovho syndrómu

Variabilný symbol:  príslušný rok 

Správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko člena !!!